B.O.P Supplication For Glorious Pilot Statistics
Member Pilot Statistics for 2019
Pilot Name Kills ISK (B) Losses ISK (B) Efficiency
soulembers Omanid
19 422.76 1 0.09 95%
 
jianlajichide mua
16 312.86 0 0.00 100%
 
Stone Xiao
14 312.76 1 0.05 93.33%
 
jager Itonula
8 417.87 0 0.00 100%
 
turbine An
8 2.59 0 0.00 100%
 
taruibao
8 308.52 0 0.00 100%
 
Yukon ChaosWeaver
8 308.52 0 0.00 100%
 
Pisces AN
8 417.89 0 0.00 100%
 
Cloud RAN Pappotte
7 308.48 0 0.00 100%
 
nature00 soul
7 417.74 0 0.00 100%
 
xiao-feifei
7 308.86 0 0.00 100%
 
Leon-DU
7 308.47 0 0.00 100%
 
Xincan Yu
6 308.35 1 1.65 85.71%
 
Fiend Dragon
6 308.35 0 0.00 100%
 
Hermes Ira
6 308.35 0 0.00 100%
 
Suicide Snail
6 308.35 0 0.00 100%
 
zjz Anzomi
6 308.35 0 0.00 100%
 
Xiaohui Yan
6 308.35 1 1.71 85.71%
 
July is'hot Duyin
6 308.35 0 0.00 100%
 
Yui Ishikawa
6 308.35 1 0.09 85.71%
 
Puck Ki
6 308.35 0 0.00 100%
 
Johnson Gao
6 308.35 0 0.00 100%
 
Marelly Oramara
6 308.40 0 0.00 100%
 
Look at SKy
6 308.35 0 0.00 100%
 
MOQI MOQI
6 308.35 0 0.00 100%
 
sun noe
5 308.30 0 0.00 100%
 
Fade RHMB
5 308.30 0 0.00 100%
 
DONG DA
2 307.98 2 0.06 50%
 
Apple Reborn
2 0.17 0 0.00 100%
 
dear mumusan
1 0.07 1 0.07 50%
 

POS Modules are removed from statistics.
Menu
41 queries SQL time 0.0321s, ESI time 0.3182s, Total time 0.3965s